Cyjanotypia

Fotografie wykonane w XIX-wiecznej technice analogowej wykorzystującej światłoczułe właściwości soli żelazowych.